Yrityskoulutus
Menu

PALVELUT

Yrityksen menestyminen ilmenee erilaisina asioina, kuten tuloksena ja tavassa suhtautua henkilöstön kehittämiseen. Menestyvissä yrityksissä olemme havainneet yhteisenä nimittäjänä yksilön kunnioituksen.

Ympäristömuutoksiin varautuminen edellyttää ennakointia ja jatkuvaa oppimista. Henkilöstön kehittäminen edellyttää myös yksilötason taitojen kehittämistä. Yrityksen ja yksilöiden menestyminen ja kehittyminen on yhä enemmän riippuvainen tavoitteellisesta valmennuksesta ja kyvystä oppia uutta.

Yksilöiden kehittäminen edistää yrityksen liikeideoiden, strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista.

  • Ihmisten johtaminen
  • Oman työn ja itsensä kehittäminen
  • Työyhteisön kehittäminen
  • Työryhmien ja tiimien kehittäminen
  • Arvojen, visioiden ja strategioiden jalkauttaminen
  • Esimiesvalmennus
  • Valmennusta, sparrausta ja työnohjausta

Yrityskoulutus Oy
Hämeenkatu 21 A 55
15110 LAHTI

Ruoriniemenkatu 24 as 31
15140 LAHTI

Timo Laine
Liiketoiminnan kehittäjä ja aktiivinen kuuntelija, LJK
+358 40 562 4894
etunimi@yrityskoulutus.net

Petri Korteniemi
Organisaation valmentaja ja Työnohjaaja RR, LJK
+358 400 406 906
etunimi@yrityskoulutus.net

Sisällön suunnittelu, visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus: Sektori