Tuottavuusvajeen vähentäminen

Työntekijän sitoutumiseen, tuottavuuteen ja yrityksessä pysymiseen liittyvät asiat tulevat esille enemmän ja enemmän tulevaisuuden kriittisimpinä tuottavuuden ja kilpailukyvyn hallinnan haasteina, joita voimistavat huoli työntekijöiden lojaalisuudesta, yrityksen uudelleen organisointipyrkimykset ja lisääntyvä kilpailu avainosaajista. Vaikutukset todelliseen tuottavuus- ja kilpailukykyyn ovat näkyviä.

Vain 26 % prosenttia työntekijöistä osallistuu täysin työssään. Loput joko "eivät osallistu" (55 %) tai "aktiivisesti kieltäytyvät osallistumasta" (26%).

Tuottavuuden ja yrityksessä pysymisen asteet yleensä heikentyvät entisestään, kun työntekijät hämmentyvät, häkeltyvät ja häiriintyvät mahdollisista tuloksista, jotka syntyvät välittömästi yrityksen muutoksista, kuten merkittävästä uudelleenorganisoinnista, yrityksen koon pienentämisestä tai suurentamisesta, fuusioitumisesta, yrityskaupoista ja jopa nopeista kasvunpyrähdyksistä. Ympäristömuutokset ovat tuottavuuden isoimpia haasteita.


2 / 7