Kilpailukyvyn kehittäminen

Kilpailukyvyn kehittäminen on parhaimmillaan koko organisaation jatkuva prosessi. Kilpailuetu perustuu yksilöiden uudistumiskykyyn, innovaatioihin ja innostukseen.

Suurin haasteemme on luoda yrityskulttuuri, joka kannustaa luovuuteen, luottamuksen ilmapiiriin ja sitoutumiseen työympäristössä.

Alhaisen (52 %), keskitason (85 %) ja korkean kompleksisuuden (127 %) tehtävissä erittäin motivoituneet työntekijät olivat tuottavampia kuin normaalisti motivoituneet.

39 % yrityksen tuottavuuden vaihtelusta oli riippuvainen työntekijöiden henkilökohtaisesta tyytyväisyydestä. 69 % työntekijän tyytyväisyydestä oli riippuvainen suhteesta esimieheen ja hänen kykyynsä jakaa vastuuta.

Eniten yrityksen kilpailu- ja innovaatiokykyyn vaikuttavat tekijät ovat työntekijöiden henkilökohtaiset ja ammatilliset tarpeet sekä tiimien sosiaaliset tekijät, kuten kommunikaatio, ryhmähenki ja luottamus. Unohtamatta johtajien persoonallisia ominaisuuksia.


1 / 7